Surya Graha Parihara Sthalam
Chandran Parihara Sthalam
Sevvai Dosham Parihara Sthalam
Budhan Parihara Sthalam
Guru Parihara sthalam
Sukran Parihara Sthalam
Sani Dosha Parihara Sthalam
Rahu Parihara Sthalam
Ketu Parihara Sthalam

Contact Us

Sri Vishwaroopa Maha Saneeswara Bhagavan
Sri Lalithambigai Vedha Sivagama Trust
No.11, Doraiswamy Road, T Nagar,
Chennai - 600 017, South India.
Mobile No. : 9600012977