Surya Graha Parihara Sthalam
Chandran Parihara Sthalam
Sevvai Dosham Parihara Sthalam
Budhan Parihara Sthalam
Guru Parihara sthalam
Sukran Parihara Sthalam
Sani Dosha Parihara Sthalam
Rahu Parihara Sthalam
Ketu Parihara Sthalam

Trustees

Name Position Details
Mr. S. Chidambara Gurukkal President Mr. S. Chidambara Gurukkal
No.60 M.G Road, Puducherry-605001.
Cell : +91-9443263442
Mr. S. Geetha Sankar Gurukkal Vice-President No.77,Bharathi Street,
Puducherry-605001.
Cell : 9486268596
Mr. Geetharam Gurukkal Secratary Pariharakshetra, Morattandi Village,
Vaanur Taluk, Villupuram District,
Tamil Nadu-605101
Cell : 9345451655


Trustees

Miss. C. VatchalaMembers

Miss. G.SrividhyaMiss,
G.MaheswariMr,
G.Kashyap SwarneshMr,
G.Nithish BarathvajMiss,
G.Sorna PriyaMiss,
G.Achinthya Yajusha.